Một Công cụ tìm kiếm là gì?

Máy tìm kiếm thấy tất cả
Một công cụ tìm kiếm là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để tìm kiếm các nguồn lực kỹ thuật số như các trang web, văn bản, tin tức usenet, hình ảnh, video, ảnh, vv bằng cách nhập từ khóa. Một số trang web cung cấp một công cụ tìm kiếm như là các tính năng chính, ví dụ của Google, Băng và Ask.com và những người
dịch vụ trực tuyến thường được gọi là công cụ tìm kiếm.

Chương trình, thu thập và thu thập thông tin
Công cụ tìm kiếm trên web bao gồm các liên kết-sau-công nghệ được gọi là chương trình, nhện, trình thu thập hoặc các đại lý người đi du lịch tại các khoảng các trang web thường xuyên và tự động (không có sự can thiệp của con người, phân biệt chúng từ thư mục) để khám phá các địa chỉ mới (URL). Họ làm theo các siêu liên kết (trang liên kết với nhau) gặp nhau trên mỗi trang đạt. Mỗi trang được xác định sau đó nội dung được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu có thể truy cập vào Internet bằng các từ khóa người dùng nhập vào.

Công cụ tìm kiếm được ở khắp mọi nơi
Công cụ tìm kiếm không chỉ áp dụng cho Internet. Một số công cụ là phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân. Đây được gọi là động cơ kết hợp tìm kiếm máy tính để bàn thông qua các tập tin được lưu trữ trên máy tính và tìm kiếm thông qua các trang web. Ví dụ: Exalead Desktop, Google Desktop và Copernic Desktop Search, vv