Giới SearchEnginesIndex.com

SearchEnginesIndex.com là một chỉ mục của công cụ tìm kiếm đánh giá chất lượng cho mỗi quốc gia trên thế giới

Công cụ tìm kiếm là nền tảng của Internet hiện đại và có, như bạn thấy ở đây, hàng ngàn lựa chọn thay thế cho Bing, Yahoo! và Google. Rất nhiều các công cụ tìm kiếm, chúng tôi danh sách các quốc gia đang tập trung trong khi những người khác, đặc biệt trong các lĩnh vực nhất định. Chúng tôi danh sách các phiên bản địa phương của các công cụ tìm kiếm quốc tế và thư mục, nhưng chúng tôi cố gắng tránh các liên kết đến các trang web mà chỉ dựa vào công nghệ tìm kiếm mà rõ ràng không phải là của riêng họ.

Chỉ tốt nhất và công nghệ tìm kiếm bản gốc
Searchenginesindex.com là webs cửa hàng lớn nhất của công cụ tìm kiếm. Chúng tôi đã chia chúng trong nước và chúng tôi đề cập đến thường nếu họ đang có trong tiếng Anh.
Một điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi làm webcatalogues không hiện diện hoặc chỉ là danh sách các trang web. Chúng tôi chỉ tập trung vào công nghệ tìm kiếm độc đáo và nếu ở một nước có chỉ là một vài công cụ tìm kiếm, chúng tôi cũng có danh sách các catalogue chính hoặc thư mục web từ quốc gia đó.

Một danh sách các Searchengines - Tại sao?
Searchenginesindex.com sử dụng để tìm các công cụ tìm kiếm phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể quan tâm đến những gì nhìn thấy người dân ở một đất nước xa xôi đang nhận được là kết quả tìm kiếm với các điều kiện tìm kiếm cụ thể. Điều đó có thể được sử dụng như một công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Những người khác sử dụng Searchengineindex.com để tìm công cụ tìm kiếm nơi mà trang web của họ sẽ xuất hiện. Điều này rất hữu ích khi nói đến việc thúc đẩy một trang web hoặc dịch vụ.

Cá nhân tôi thích để trình duyệt thông qua các công cụ tìm kiếm để theo kịp với công nghệ mới nhất của công cụ tìm kiếm và so sánh kết quả.

Nếu bạn muốn gửi một đề nghị để Searchengineindex.com xin vui lòng liên hệ với tôi tại hh@newspaperindex.com hoặc sử dụng các hình thức liên lạc.

Searchengingeindex.com là một phần của dòng của tôi tập trung vào các trang web mang cập nhật thông tin quốc gia cụ thể. Để biết thêm thông tin xin hãy xem tại:

Newspaperindex.com - Online báo trên toàn thế giới

Best wishes
Nhà xuất bản và báo Hans Henrik Lichtenberg