Co to jest wyszukiwarka?

Wyszukiwarki znajdzie wszystko
Wyszukiwarka jest to oprogramowanie mające na celu znalezienie zasobów cyfrowych takich jak strony internetowe, tekst, usenet news, zdjęcia, wideo, pliki, itp. poprzez wpisanie słów kluczowych. Niektóre strony internetowe oferują wyszukiwarki za główny element, na przykład Google, Binga i Ask.com oraz
usług internetowych są często określane jako wyszukiwarki.

Wyszukiwarki są wszędzie
Przykłady: Exalead Desktop, Google Desktop i Copernic Desktop Search, itd.